skylanders

Радован Вујовић

Радован Вујовић
Господар песмеРадован Вујовић
ЦОЛЕ и МИРКО
Цоле је глумац који је добио "певајућу" говорну ману. Пошто глумци треба и да говоре, то га много секира. Зато и веселе песме које пева звуче тужно.
Распевани јубилејРадован Вујовић
ВИЛЕЊАК ВИЛИ
Пева песме: Позоришни реп и Спавај шумо
🐌